Analýza stránky

89%
velmi dobrý
Adresa
http://php-prakticky.sweb.cz/
Datum testování
11. 2. 2019
Hodnocení
89/100

Informace o stránce

Titulek stránky
Popis
Ing. Kapitán Milan - webdesigner Hradec Králové. Manuál - PHP - praktický ukázky tag, komentář, print, echo, get, post, if, elseif, switch, for, while, bcadd, bcsub, bcmul, bcdiv, bcpow, bcsqrt, bcmod, bccomp, bcscale, strip_tags, strtoupper, strlen, strtolower, stripslashes, ucfirst, ucwords, addslashes, htmlspecialchars, substr_count, trim, getdate, date, strftime, ereg, function, return, fopen, fread, fwrite, fclose, file, touch, unlink, print_r, count, array_keys, array_values, foreach, sort, array_reverse, array_merge, static, datum, kalendář, narozeniny, reference, kontrola, email.
Klíčová slova
Ing., Kapitán, Milan, webdesigner, Hradec, Králové, PHP, manuál, praktický, ukázky, tag, komentář, print, echo, get, post, if, elseif, switch, for, while, bcadd, bcsub, bcmul, bcdiv, bcpow, bcsqrt, bcmod, bccomp, bcscale, strip_tags, strtoupper, strlen, strtolower, stripslashes, ucfirst, ucwords, addslashes, htmlspecialchars, substr_count, trim, getdate, date, strftime, ereg, function, return, fopen, fread, fwrite, fclose, file, touch, unlink, print_r, count, array_keys, array_values, foreach, sort, array_reverse, array_merge, static, datum, kalendář, narozeniny, reference, kontrola, email
Info pro roboty
index, follow
Velikost stránky
21 KB
Velikost textu
9 KB
Počet odkazů
69 (externích:4, interních:65)

Analýza

Errors
  • Tagy H jsou ve špatném pořadí
Warnings
  • META Tag Description je příliš dlouhý. Optimální velikost je 40 - 160 znaků
  • META Tag Keywords je příliš dlouhý. Optimální velikost je 20 - 140 znaků
  • HTML elementy obsahují vložené css styly pomocí tagu style=. Celková velikost: 3,00 KB
  • Stránka obsahuje 68 odkazů bez dodatečného title tagu
  • Stránka obsahuje vložený JavaScript. Je vhodnější JS vkládat do externích souborů
  • Zdrojový kód obsahuje tabulky. Některé vyhledávače mohou mít problém s procházením textu v tabulkách
  • Zdrojový kód obsahuje nesémantické zvýrazňovaní textů

Icon for your website

Chcete se pochlubit se svým výsledkem? Vložte si na stránku ikonku s odkazem na tento výsledek.

Optimalizováno pro vyhledávače (SEO)nebo textový odkaz: například: SEO Optimized, SEO, SEO 89%

TOPlist